تماس با ما


شبکه های اجتماعی


بسته صنوبر

صنوبر

صنوبر بسته ی دوم نرم افزار روزنامچه بوده که برای حسابداری و برنامه ریزی صرافی ها، شرکت های تجارتی ( تولیدی، وارداتی و صادراتی )، شرکت های که نیاز به بخش حواله جات و تبادله ی ارز دارند پیشنهاد می شود. بسته ی صنوبر دارای حساب های دخل، بانک، جاری، حواله جات، تبادله ی ارز، بلاک، تحویلی، عواید، مصارف، تجهیزات و معاشات می باشد . بسته ی صنوبر دارای قابلیت نمایش آخرین نرخ دقیق تبادله ارز ( جدید ترین نرخ ارز از مارکت خراسان ، شهزاده کابل و دافغانستان بانک) و کنترل کارمندان، نمایش بیلانس، ثبت گیرنده ها، ساخت فرم و ویژگی های مخصوص روزنامچه می باشد.

حواله جات

یکی دیگر از قابلیت های روزنامچه تمرکز روی بخش حواله جات است که مشتریان میتوانند حواله جات پولی خود را با کمیشن مشخص و نمبر حواله مشخص اجرا کنند .

تباده جات

روزنامچه قابلیت تبادله ی ارز بین دخل و تبادله ارز در دیگر حسابها را ارائه میدهد تا مشتریان بتوانند حسابهای خود را به ارز مورد نیاز به نرخ دلخواه تبادله نمایند.

فرم ساز

مشتریان در روزنامچه امکان این را دارند تا از کلیه رسیدها، فاکتورها، واریزها و برداشت ها فرم مخصوص دارای کیو آر کد و نمبر مسلسل را دریافت نمایند .

بیلانس

روزنامچه برای تمام مشتریان خود قابلیت استفاده از سه نوع بیلانس را میدهد یعنی بیلانس دالری، بیلانس باجزئیات و بیلانس سلسله ای که دربخش بیلانس دالری روزنامچه مجموعه ی برداشتها، واریزها ، بیلانس حسابها و معادل آنها را به دالر نمایش داده و مشتریان میتوانند فایل های آنان را دریافت نمایند.

گیرنده ها

در روزنامچه مشتریان میتوانند کلیه ی گیرنده ها را همراه با مشخصات آنها مانند : نام ، تذکره، عکس تذکره ، شماره تماس و .... ثبت نمایند.

فعالیت ها

روزنامچه قابلیت ثبت کلیه فعالیت های انجام شده در برنامه توسط کاربران را برای کابر مدیر ارائه میدهد.


فعال سازی

شما میتوانید با درج نمودن مشخصات مورد نظر خود، درخواست مشوره برای فعال نمودن بسته صنوبر را فرستید.