پیام شما ارسال شد، یکی از کارمندان ما به زودترین فرصت با شما به تماس میشود

تماس با ما


شبکه های اجتماعی


بسته سپیدار

سپیدار

سپیدار بسته ی اول نرم افزار روزنامچه بوده که برای حسابداری و برنامه ریزی سازمانها، شرکت های بزرگ، شفاخانه ها، مکاتب، پوهنتون ها و دفاتریکه حسابات سفارشی داشته باشند پیشنهاد میشود. بسته ی سپیدار دارای ویژگی ایجاد حسابهای مخصوص سفارشی، حواله جات، تبادله ارز، دخل، بانک، جاری، عواید، مصارف، بلاک، تحویلی، تجهیزات و معاشات میباشد. بسته ی سپیدار دارای قابلیت ایجاد حساب مخصوص سفارشی، تبادله ی ارز، نمایش نرخ دقیق ارز ها ( ارزها از مارکت خراسان، شهزاده کابل و دافغانستان بانک) و کنترول کارمندان، نمایش بیلانس، ثبت گیرنده ها، ساخت فرم و ویژه گی های مخصوص روزنامچه را دارا می باشد.

امنیت

روزنامچه امنیت اطلاعات و حریم خصوصی تمام مشتریان را تضمین مینماید و همه اطلاعات مشتریان روی سرور های روزنامچه قرار میگیرد تا از دستبرد و هک شدن جلوگیری نماید.

کارمندان

در ادامه ویژه گی های متمایز کننده روزنامچه میتوان به بخش کارمندان اشاره کرد؛ روزنامچه به مشتریان توانایی مدیریت حاضری و معاشات کارمندان شان را میدهد.

فرم ساز

مشتریان در روزنامچه امکان این را دارند تا از کلیه رسیدها، فاکتورها، واریزها و برداشت ها فرم مخصوص با داشتن کیو آر کد را دریافت نمایند

گیرنده ها

در روزنامچه مشتریان میتوانند کلیه ی گیرنده ها را همراه با مشخصات آنها مانند: نام، تذکره، عکس تذکره، شماره تماس و .... ثبت نمایند.

مدیریت کاربر

روزنامچه قابلیت ساخت نامحدود کاربران با صلاحیت های مختلف، ومحدود بودن دسترسی کاربران و مدیریت کاربران توسط کاربر مدیر دارد.

سفارش سازی

مشتریان میتوانند روزنامچه را طبق عملکرد های مخصوص خود سفارشی سازند تا حساب های مخصوص خود را مدیریت نمایند.


فعال سازی

شما میتوانید با درج نمودن مشخصات مورد نظر خود، درخواست مشوره برای فعال نمودن بسته سپیدار را فرستید.